Kişisel Site

Torbalı Hakkında Genel Bilgiler

3 Aralık 2012 | Yazar: Dükkan | Henüz yorum yapılmamış | Görüntülenme

Sitemize sponsor olmak istermisiniz?  | Sizi (Firmanızı) tanıtalım mı?

İdari Yapısı

23 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe giren Büyükşehir Yasası’na göre 33 tane olan köy sayısı 22’ye inmiş olup; 11 tane köyümüz mahalleye dönüştürülmüştür. Dolayısıyla Torbalı’nın Merkez Belediyesi ile birlikte 7 belediye, 22 köy, 38 mahalle kuruluşu vardır.
Köyler sırasıyla; Ahmetli, Arslanlar, Bozköy, Çakırbeyli, Çamlıca, Dağkızılca, Dağtekke, Demirci, Düverlik, Helvacı, Karakızlar, Kaplancık, Karaot, Korucuk, Ormanköy, Sağlık, Saipler, Taşkesik, Tulum, Yeniköy, Yeşilköy ve Yoğurtçular’dır.

İlçe Merkezinde 11 mahalle, Pancar beldesinde 2 mahalle, Yazıbaşı Beldesinde 4 mahalle, Çaybaşı Beldesinde 7 mahalle, Ayrancılar Beldesinde 4 mahalle, Karakuyu Beldesinde 2 mahalle, Subaşı Beldesinde 7 mahalle bulunmaktadır.

22 Mart 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5747 sayılı kanun ile alt kademe belediye başkanlıkları olan Ayrancılar, Pancar, Çaybaşı, Subaşı, Yazıbaşı ve Karakuyu, tüzel kişilikleri sona erdirilerek Torbalı Merkez Belediyesine mahalle olarak bağlanmıştır.
Son durum itibariyle ilçemiz idari bakımdan bir Merkez Belediyesi 22 Köy Muhtarlığı ve 38 Mahalle Muhtarlığından oluşmaktadır.
Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen 1 km2 ye düşen kişi sayısı 212 ‘dir.

Kaynak: Torbalı Kaymakamlığı

Tarihi Yapısı

Torbalı; Tarihin bilinen devirlerinden beri çeşitli uygarlıkların merkezi içerisinde kalmış olup; ismini antik çağın ünlü şehirlerinden biri olan “Metropolis” bir diğer adıyla Triyanna ya da Tripolis’ den aldığı rivayet edilmektedir. (Bu günkü yerleşim yerinin yaklaşık 5 km güneyinde)
Bugünkü Torbalı Küçük menderes havzasında verimli topraklar üzerinde kurulmuş olup; Ephessos (Selçuk), Smyrna (İzmir), Kolophon (Değirmendere), Notion (Ahmetbeyli) ve Nif (Kemalpaşa) antik kentleri arasında kalan bölgede MÖ. 3000 yıllarında ilk yerleşim gerçekleşmiştir. Metropolis kentiyle birlikte M.Ö. 2500 yılında Hititler zamanında yörenin geliştiği, MÖ. VII. yy da Lydia zamanında en parlak çağını yaşadığı anlaşılmıştır. Sırasıyla Neolitik, Kalkolitik, Tunç Çağları ile Frigya, Lydia, Pers, Roma ve Bizans dönemlerini, 1071–1317 tarihlerinde Selçuklular ve Aydınoğulları, daha sonraları Osmanlı dönemini yaşamıştır. Torbalının Türk egemenliğinde bir yönetim birimi statüsü kazanması 1390 yılında Yıldırım Bayezit’in şehzadesi Ertuğrul Beyi vali olarak Aydın’a atanmasıyla başlamış, o dönemde Torbalı İzmir Sancağına bağlı bir birim olarak kayıtlara geçmiştir.
Osmanlı döneminde Osmanlı Sultanı Çelebi Mehmet’in 1414 yılında İzmir’i alması ile birlikte 1425 yılından sonra İzmir ve civarı tümüyle Osmanlı yönetimi altına girmiştir.
Birinci Dünya Savaşını müteakiben 15 Mayıs 1919 -7 Eylül 1922 yılları arasında 40 aya yakın bir süre işgal altında kalmıştır.
Kurtuluş Savaşının kazanılması ve Cumhuriyetin ilanı ile birlikte 20 Nisan 1924 tarihli 491 Sayılı Teşkilatı Esasiye Kanunu uyarınca sancaklar kaldırılmış, yerine vilayetler ihdas edilmiş, bunun sonucu Aydın Vilayeti parçalanmış, İzmir Sancağı da İzmir Vilayeti olarak kurulmuştur. Torbalı da İzmir’e bağlı bir nahiye olmuştur.
26 Haziran 1926 tarih ve 387 Sayılı Teşkilatı Mülkiye Kanunu ile Torbalı ilçe haline getirilmiş, 1927 yılında ise belediyelik olmuştur.

Kaynak: Torbalı Kaymakamlığı

Çoğrafi Yapısı

Torbalı, orta, batı, güney kısmı ova, kuzey ve kuzeydoğu ile güney batı kısmı dağlar ile çevrili Küçük Menderes Havzası üzerinde 603 km2 lik bir alan üzerinde kuruludur. Doğusunda Bayındır ve Tire, batısında Menderes, kuzeyinde Buca ve Kemalpaşa ve güneyinde Selçuk ilçeleriyle komşudur.
Akdeniz ikliminin hâkim olduğu ilçemizde yazlar sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçer.
İlçe merkezinin rakımı 35 metre olup, İlçenin en yüksek rakımı 781 metre ile Keçikalesi Dağı tepesidir. En düşük rakım ise 15–20 metre ile ilçenin güney kısmına düşen ovalardır. Yöremizdeki akarsular Fetrek Çayı, Arapkahve Çayı ve Çevlik Çayı, Küçükmenderes nehrine güneyden karışmaktadır.
Yörenin mevcut toprak yapısı verimli olup, her türlü hububat ve endüstriyel bitkiler (tütün, pamuk gibi) ile sebze ve meyve yetiştirilir. Ayrıca dağ eteklerinde zeytinlikler mevcut olup; dağlar ise çam ağaçları ile kaplıdır.

Kaynak: Torbalı Kaymakamlığı

Nüfusu

ADNKS sonuçlarına göre ilçemiz nüfusu 127.642 ’dir. Bunun 116.326 ‘sı şehir merkezinde, 11.316‘sı ise köylerde yaşamaktadır. Merkezde yaşayan erkek nüfus sayısı 58.339, kadın nüfusu ise 57.987’ dir. Köylerde yaşayan erkek nüfus sayısı 5.695, kadın nüfus sayısı ise 5.621 ‘dir.

TORBALI MERKEZ VE KÖYLERİN NÜFUS TABLOSU
İDARİ BİRİM ADI TOPLAM ERKEK KADIN
Torbalı Merkez
116.326
58.339
57.987
Ahmetli
1.112
574
538
Arslanlar
938
482
456
Bozköy
363
180
183
Çakırbeyli
628
305
323
Çamlıca
209
99
110
Dağkızılca
844
414
430
Dağtekke
177
93
84
Demirci
531
272
259
Düverlik
141
70
71
Helvacı
301
147
154
Kaplancık
299
144
155
Karakızlar
437
219
218
Karaot
312
162
150
Korucuk
892
450
442
Ormanköy
226
121
105
Sağlık
182
95
87
Saipler
301
151
150
Taşkesik
499
249
250
Tulum
475
237
238
Yeniköy
1.457
723
734
Yeşilköy
601
299
302
Yoğurtçular
391
209
182
TOPLAM 127.642 64.034 63.608
Kaynak: Torbalı Kaymakamlığı

Eğitim ve Kültür Durumu

İlçe genelinde 1’i özel ilköğretim olmak üzere 30 ilköğretim okulu, 10 lise,1 müstakil Ana Okulu; 13 birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okulu mevcuttur.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün müstakil hizmet binası mevcut olup; müstakil bir binada hizmet vermektedir. 1 Müdür, 3 Şube Müdürü, 7 Şef, 10 Memur, 1 Şoför, 5 Hizmetli personeli ile hizmet vermektedir.
İlçemizde okuma-yazma oranı 2009 kayıtlarına göre %93 ’dür.
İlçemizde taşıma merkezi 12 okulumuza 30 alt yerleşim biriminden 39 araç ile 822 öğrencinin taşıması yapılmaktadır.
Merkez İlköğretim OkullarI
SR
Okul Adı
Öğretmen Sayısı
Öğretim Şekli
Derslik Sayısı
Öğrenci Sayısı
DBDÖS
Normal
İkili
1
Cengiz Topel
61
X
24
1497
30
2
Cumhuriyet
43
X
23
1002
20
3
Çetineller
26
X
25
691
26
4
Gazi
20
X
8
455
30
5
Fatih
40
X
22
1302
30
6
Kazımpaşa
59
X
30
1410
20
7
7 Eylül
15
X
9
505
27
8
Şehit Pilot Serdar Genç
22
X
17
498
30
9
Şehit Çavuş Haydar Arda
29
X
19
1488
37
10
Torbalı Ticaret Odası 80.Yıl
33
X
27
724
26
11
Mustafa Çoban
24
X
18
606
30
12
Özel Olgun
43
X
31
600
19
TOPLAM
415
253
10.778
325
Belde ve Köy İlköğretim Okulları
SR
Belde ve Köy Adı
Okul Adı
Öğretmen Sayısı
Öğretim Şekli
Derslik Sayısı
Öğrenci Sayısı
DBDÖS
Normal
İkili
1
Ayrancılar Atatürk
25
X
18
594
17
2
Ayrancılar
45
X
28
1055
20
3
Ege Koop.
34
X
17
1011
30
4
Çaybaşı Çaybaşı
14
X
16
585
19
5
Karakuyu Karakuyu
12
X
13
279
22
6
Subaşı Subaşı
20
X
22
752
35
7
Pancar Muzaffer Hanım
16
X
12
435
19
8
Yazıbaşı Uluğbey
8
X
11
320
30
9
Yazıbaşı
19
X
26
481
19
10
M.Akif Ersoy
1
X
11
175
16
11
Ahmetli Ahmetli
10
X
9
162
18
12
Çapak Çapak
8
X
9
221
25
13
Dağkızılca Dağkızılca
8
X
9
118
14
14
Korucuk Korucuk
7
X
9
163
19
15
Kuşçuburun Kuşçuburun
9
X
12
287
24
16
Özbey Özbey
15
X
16
518
33
17
Pamukyazı Tamsa Seramik
14
X
18
353
20
18
Yeniköy Yeniköy
9
X
11
222
21
TOPLAM
274
267
7731
401
Birleştirilmiş Sınıflı İlköğretim Okulları
SIRA
OKUL ADI
DERSLİK SAYISI
ÖĞRETMEN SAYISI
ÖĞRENCİ SAYISI
1
Arslanlar
2
1
20
2
Atalan
2
2
38
3
Çakırbeyli
5
1
12
4
Demirci
3
1
11
5
Eğerci
2
4
70
6
Göllüce
2
2
40
7
Kaplancık
1
1
11
8
Türkmen
4
4
84
9
Şehitler
5
2
42
10
Taşkesik
2
2
44
11
Tulum
2
2
43
12
Yeşilköy
2
1
9
13
Yoğurtçular
1
1
16
TOPLAM
33
24
447
İlçe Geneli Lise ve Dengi Okullar
SR
Okul Adı
Öğretmen Sayısı
Öğretim Şekli
Derslik Sayısı
Öğrenci Sayısı
DBDÖS
Normal
İkili
1
Atatürk Anadolu Lisesi
38
X
18
995
28
2
Torbalı Anadolu Lisesi
39
X
24
540
23
3
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
57
X
12
1028
47
4
Anadolu Meslek ve Meslek Lisesi
37
X
12
869
37
5
Ticaret Meslek Lisesi
19
X
18
904
26
6
Anadolu İmam Hatip Lisesi
14
X
10
258
26
7
Subaşı Mustafa Topalan Anadolu Ticaret Meslek Lisesi
6
X
13
89
7
8
Subaşı Mustafa Topalan Çok Proğramlı Lisesi
4
X
9
127
15
9
Sağlık Meslek Lisesi
43
X
12
397
34
10
Ayrancılar ÇPL
21
X
25
589
24
11
Mesleki Eğitim Merkezi
13
X
8
635
80
12
Halk Eğitim Merkezi
6
X
2
TOPLAM
297
163
6531
347

Sağlık Hizmetlerinin Durumu

İlçemizin çevresi demografik yapısı ile birlikte hızla değişmekte hava, su, toprak ve çevre kirliliği potansiyel bir tehlike olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu değişikliklerle birlikte koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin önemi daha da artmaktadır. Kalkınmanın insan sağlığını koruyacak ve mümkün olduğu ölçüde güçlendirecek bir biçimde gerçekleştirilmesi çalışmaları ağırlık kazanmaktadır.
Temel sağlık hizmetlerinin bu derece önem kazandığı günümüzde Torbalı ilçe genelinde sağlık hizmetleri,1 Toplum Sağlığı Merkezi, 14 sağlık evi, 1 Verem Savaş Dispanseri, 1 Ana Çocuk Sağlığı Merkezi, 1 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 13 Aile Sağlığı Merkezi ve 100 yataklı Devlet Hastanesi tarafından yürütülmektedir.
Torbalıdaki 1.ve 2.basamak sağlık kuruluşlarında , 39 Uzman Hekim ve 58 Pratisyen Hekim, 8 Diş Tabibi, 1 Eczacı, 61 Sağlık Teknisyeni, 63 Hemşire, 64 Ebe ve 63 diğer yardımcı sağlık personeli görev yapmaktadır..
Devlet hastanemize Özgörkey Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 2003 yılı başında 2 diyaliz makinesi ile diyaliz merkezi oluşturulmuş, bu merkeze 2004 yılında 1 diyaliz makinesi, 2008 yılında da 2 tane diyaliz makinesi alınmak suretiyle toplam 5 diyaliz makinesi ile hizmet verilmektedir. Devlet Hastanesinde sağlık hizmeti kalitesinin yükseltilmesi için yeni teknoloji içeren tıbbi donanımın tam olarak sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Kaynak: Torbalı Kaymakamlığı

 


Firma Bilgilerinizde değişiklik mi var? Hemen bildirin | Firma Bilgilerinizi Ekleyelim Hemen bildirin

Yorumlar